PRIVACYBELEID

 

1. Inleiding

Dit privacybeleid (hierna "Privacybeleid") geeft u een overzicht van de doeleinden, rechtsgrondslagen en middelen waaronder LEI Register groepsmaatschappij (hierna "LEI Register" of "wij") persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast beschrijft het Privacybeleid welke persoonsgegevens wij verwerken, de bewaartermijnen van de gegevens, en uw rechten als betrokkene en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Om een hoog niveau van persoonsgegevensbescherming te garanderen en te voldoen aan alle wettelijke vereisten, volgt LEI Register de vereisten die zijn uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna "AVG") en andere toepasselijke wetgeving tijdens haar activiteiten.

De gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens is de LEI Register groepsmaatschappij, d.w.z. een bedrijf binnen de LEI Register groep dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens, op de basis van een contractuele of precontractuele relatie, of andere diensten die worden aangeboden door het bedrijf waarvan u gebruik hebt gemaakt of die u van plan bent te gebruiken. De contactgegevens van alle LEI Register groepsmaatschappijen vindt u hier.

Mocht u vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mail op [email protected].

2. Doeleinden en rechtsgrondslagen voor verwerking

LEI Register verwerkt uw persoonsgegevens slechts voor zover dit minimaal noodzakelijk is om de in dit hoofdstuk van het Privacybeleid beschreven doeleinden te bereiken. Elke verwerking van persoonsgegevens heeft een specifiek, beperkt doel en rechtsgrondslag, die hieronder in detail wordt beschreven.

2.1. Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten voor de levering van diensten

De belangrijkste activiteiten van LEI Register omvatten de activiteiten als een officiële registratieagent van LEI-nummers (Legal Entity Identifier), die wereldwijd worden gebruikt om een rechtspersoon te identificeren. Deze activiteiten hebben betrekking op diensten verleend aan rechtspersonen in verband met de registratie, verlenging en overdracht van een LEI-nummer.

Om deze diensten te leveren, verwerkt LEI Register de contactgegevens van de vertegenwoordigers van de rechtspersonen die gebruik maken van onze diensten (voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die in dit artikel worden beschreven, is (afhankelijk van de fase van dienstverlening of de voorbereiding daarvan) de verplichting ter uitvoering van de overeenkomst tussen LEI Register en de klant of de noodzaak om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst (AVG artikel 6, lid 1, onder b)).

2.2. Marketingactiviteiten

LEI Register en/of onze contractuele partners kunnen nieuwsbrieven en andere kennisgevingen per post en per e-mail verzenden naar bestaande klanten en potentiële klanten (die ook rechtspersonen zijn) met behulp van contactgegevens die in openbare bronnen zijn gevonden (hierna "Nieuwsbrieven"). Het doel van dergelijke gegevensverwerking is om de diensten van LEI Register te introduceren bij potentiële klanten, om feedback te verzamelen over onze diensten en ervaring met onze diensten en om op basis van deze informatie onze bedrijfsprocessen en serviceportfolio te verbeteren.

U kunt zich afmelden voor nieuwsbrieven die naar uw rechtspersoon worden verzonden door op de knop "afmelden" in de betreffende nieuwsbrief te klikken (voor nieuwsbrieven per e-mail). Het is ook mogelijk om u af te melden voor nieuwsbrieven (zowel per post als per e-mail) door ons een melding te sturen met een verzoek hiertoe via de contactgegevens zoals aangegeven in Hoofdstuk 1 van het Privacybeleid.

De rechtsgrondslag voor het verzenden van nieuwsbrieven is, afhankelijk van de specifieke situatie, de toestemming van de betrokkene (AVG artikel 6, lid 1, onder a)) of subsecties 1031 2 en 3 van de Nederlandse wet op elektronische communicatie.

Houd er rekening mee dat als toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is, de intrekking hiervan geen invloed heeft op de rechtmatigheid van gegevensverwerking op basis van voorafgaande, geldige toestemming.

2.3. Vervullen van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden moeten wij persoonsgegevens verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld boekhoudkundige verplichtingen, het beantwoorden van vragen van overheidsinstanties, verplichtingen die voortvloeien uit Wwft regelgeving en het informeren van toezichthoudende instanties en personen over (mogelijke) overtredingen.

In dergelijke situaties is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onze wettelijke verplichting (AVG artikel 6, lid 1, onder c)).

3. Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang deze noodzakelijk zijn voor de doeleinden vermeld in Hoofdstuk 2 van dit Privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het sluiten en uitvoeren van klantcontracten

Dergelijke persoonsgegevens worden in het algemeen opgeslagen voor de duur van de betreffende klantrelatie en tot de vervaldatum van mogelijke rechtsvorderingen. Persoonsgegevens die in het kader van onderhandelingen of raadpleging voorafgaand aan een overeenkomst worden verwerkt en die niet met het sluiten van een overeenkomst zijn beëindigd (bijvoorbeeld gegevens die tijdens raadpleging en offerte aanvragen worden verwerkt), worden gedurende 5 jaar na het einde van de respectievelijke onderhandelingen bewaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor marketingactiviteiten

Dergelijke persoonsgegevens worden opgeslagen totdat de noodzaak voor verwerking ophoudt, maar niet langer dan tot het einde van de klantrelatie of de intrekking van toestemming die de rechtsgrondslag was voor specifieke marketingactiviteiten (mits de rechtsgrondslag voor verwerking toestemming was).

Persoonsgegevens die worden verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in andere specifieke omstandigheden kunnen we persoonsgegevens langer bewaren dan hierboven vermeld, bijvoorbeeld:

a) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan LEI Register onderworpen is;
b) om boekhoudkundige redenen;
c) om redenen die verband houden met de totstandkoming van mogelijke vorderingsrechten.

Zo bewaren wij alle originele boekhoudkundige documentatie (zoals facturen) gedurende 7 jaar vanaf het einde van het boekjaar waarin de betreffende boeking is gemaakt. Om het indienen van claims of het indienen van bezwaren tegen mogelijke claims tegen ons mogelijk te maken, kunnen we persoonsgegevens 5 jaar of maximaal 10 jaar bewaren (in geval van opzettelijke schending) in overeenstemming met de verjaringstermijnen voor claims en, in geval van lopende geschillen, tot hun definitieve besluit.

4. Cookies

Naast de hierboven beschreven gegevensverwerking maken wij op de website https://nl.leicode.be (hierna “Website”) gebruik van cookies, met als doel u een betere, snellere en veiligere gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, smartphone, tablet of ander apparaat waarmee u de Website bezoekt. Cookies geven ons informatie over hoe de Website wordt gebruikt, stellen ons in staat statistieken op te stellen over websitebezoeken, marketinginhoud weer te geven die mogelijk interessant voor u is en zorgen voor de functionaliteit en een hoge standaard van gebruikerservaring van de Website.

De Website gebruikt de volgende cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Cookie Doel Bewaartermijn
__cfruid Cloudflare plaatst deze cookie om vertrouwd webverkeer te identificeren. sessie
enforce_policy PayPal plaatst deze cookie voor veilige transacties. 1 jaar
LANG Paypal plaatst deze cookie om betalingsopties en beveiliging te bieden. 9 uur
tsrce PayPal plaatst deze cookie om de PayPal betaalservice op de website mogelijk te maken. 3 dagen
x-pp-s PayPal plaatst deze cookie om betalingen op de website te verwerken. sessie
l7_az PayPal plaatst deze cookie ten behoeve van de PayPal login functie op de website. 1 uur
ts PayPal plaatst deze cookie om veilige transacties via PayPal mogelijk te maken. 1 jaar 1 maand 4 dagen
ts_c PayPal plaatst deze cookie om veilige betalingen via PayPal mogelijk te maken. 1 jaar 1 maand 4 dagen
leiregister_order_id Het aanvraagformulier ID dat nodig is om de betaling te koppelen aan het juiste formulier. Ook nodig voor het tonen van de juiste bestelgegevens na betaling. 3 dagen
JSESSIONID Deze cookie wordt aangemaakt/verzonden wanneer de sessie wordt aangemaakt om de sessie te behouden voor de duur van het bezoek. sessie
BIGipServer* Deze cookie is voor laadverdeling en om consistente gebruikerssessies en website performance te garanderen. sessie
TS01* Deze cookie is voor beveiligings- en sessiebeheer en zorgt voor veilige transacties en consistente gebruikerservaring. sessie
LS_CSRF_TOKEN Zoho plaatst deze cookie voor beveiligingsdoeleinden om Cross-Site Request Forgery (CSRF) te voorkomen voor de AJAX-oproepen die door de bezoeker worden gedaan sessie
PHPSESSID Deze cookie is afkomstig van PHP-toepassingen. De cookie slaat de unieke sessie-ID van een gebruiker op en identificeert deze om gebruikerssessies op de website te beheren. De cookie is een sessiecookie en wordt verwijderd wanneer alle browservensters worden gesloten. sessie

Functionele cookies

Cookie Doel Bewaartermijn
SRM_B Microsoft Advertising plaatst deze cookie voor een unieke ID voor bezoekers. 1 jaar 24 dagen
leiregistero-_zldp Deze cookie identificeert de unieke bezoekers voor Zoho SalesIQ 1 jaar 1 maand 4 dagen
leiregistero-_zldt Deze cookie identificeert de unieke bezoeken van een bezoeker in Zoho SalesIQ 1 dag
_uetsid Microsoft Advertising plaatst deze cookie om de sessie-ID voor een unieke sessie op de site te identificeren. 1 dag
_uetvid Microsoft Advertising plaatst deze cookie voor het identificeren van een uniek, geanonimiseerd bezoekers-ID, dat een unieke bezoeker aanduidt. 1 jaar 24 dagen
_vwo_ds VWO plaatst deze cookie voor blijvende gegevens op bezoekersniveau voor VWO Insights. 3 maanden
_vwo_sn VWO plaatst deze cookie om informatie op sessieniveau op te slaan. 1 uur
_vis_opt_s VWO plaatst deze cookie om sessies bij te houden die zijn gemaakt voor een bezoeker. Het meet het aantal keren dat de browser werd gesloten en opnieuw geopend.  3 maanden 8 dagen
_vis_opt_test_cookie VWO maakt deze cookie aan om te bepalen of cookies zijn ingeschakeld in de browser van de gebruiker. sessie
uesign Zoho plaatst deze cookie voor de Visitor Live Chat. 1 maand
_zcsr_tmp Zoho plaatst deze cookie ten behoeve van de login functie op de website. sessie
CF5aca6f3602033_1/2 Slaat formuliergegevens op die door gebruikers zijn ingevoerd, zodat ze het formulier later kunnen invullen zonder hun gegevens te verliezen. 1 dag

Analytische cookies

Cookie Doel Bewaartermijn
MR Bing plaatst deze cookie om aan te geven of MUID moet worden vernieuwd. 7 dagen
SM Microsoft Clarity plaatst deze cookie voor het synchroniseren van de MUID tussen Microsoft-domeinen. sessie
MUID Microsoft Clarity plaatst deze cookie om unieke webbrowsers te identificeren die Microsoft-sites bezoeken. Deze cookies worden gebruikt voor reclame, site-analyse en andere operationele doeleinden. 1 jaar 24 dagen
_gcl_au Google Tag Manager plaatst deze cookie voor de "Conversion Linker"-functionaliteit - het neemt de informatie van klikken op advertenties en slaat deze op in een first-party cookie, zodat conversies buiten de bestemmingspagina kunnen worden toegeschreven. 3 maanden
_vwo_uuid_v2 VWO plaatst deze cookie voor het berekenen van uniek verkeer op een website. 1 jaar
_ga_* Google Analytics plaatst deze cookie om paginaweergaven op te slaan en te tellen. 2 jaar
_ga Google Analytics plaatst deze cookie om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe voor het herkennen van unieke bezoekers. 2 jaar
_clck Microsoft Clarity plaatst deze cookie om de Clarity User ID en instellingen van de browser exclusief voor die website te behouden. Dit garandeert dat acties die tijdens volgende bezoeken aan dezelfde website worden ondernomen, aan hetzelfde gebruikers-ID worden gekoppeld. 1 jaar
_clsk Microsoft Clarity plaatst deze cookie om de pageviews van een gebruiker op te slaan en te consolideren in een enkele sessie-opname. 1 dag
utsdb Zoho SalesIQ plaatst deze cookie om gegevens over het websitegedrag van bezoekers te registreren. Blijvend
siqlsdb Zoho plaatst deze cookie om een unieke ID voor de sessie te genereren. Hiermee kan de website gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen voor statistische doeleinden. Blijvend
CLID Microsoft Clarity plaatst deze cookie om de eerste keer te identificeren dat Clarity deze gebruiker op een site zag met Clarity. 1 jaar
user_referer_url Bepaalt de bron van het verkeer naar de website. 30 dagen
utm_email Bepaalt de bron van het verkeer naar de website. 5 dagen
utm_sms Bepaalt de bron van het verkeer naar de website. 5 dagen
paper Bepaalt de bron van het verkeer naar de website. 5 dagen
leivajutus_g Bepaalt de bron van het verkeer naar de website. 30 dagen
leivajutus_m Bepaalt de bron van het verkeer naar de website. 30 dagen
_uetmsclkid Dit is de Microsoft Click-ID, die wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van het bijhouden van conversies te verbeteren. 90 dagen

Marketing cookies

Cookie Doel Bewaartermijn
MUID Bing plaatst deze cookie om unieke webbrowsers te identificeren die Microsoft-sites bezoeken. Deze cookie wordt gebruikt voor reclame, site-analyse en andere operationele doeleinden. 1 jaar 24 dagen
ANONCHK Microsoft Clarity plaatst deze cookie om aan te geven of MUID wordt overgedragen aan ANID, een cookie die wordt gebruikt voor advertenties. Clarity gebruikt geen ANID en dus staat dit altijd op 0. 10 minuten
b3e783bb62 Zoho plaatst deze cookie voor interne load balancing van SalesIQ servers. sessie
_fbp Facebook plaatst deze cookie om advertenties weer te geven wanneer u zich op Facebook bevindt of op een digitaal platform dat wordt aangedreven door Facebook-advertenties na een bezoek aan de website. 3 maanden

Cookies die op de Website worden gebruikt, kunnen na verloop van tijd veranderen. Door de Website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de functionaliteiten ervan en er wordt geen afzonderlijke toestemming gevraagd voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies. Voor het gebruik van alle andere soorten cookies vragen wij uw toestemming via de Website.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor cookies door de browserinstellingen van uw apparaat te wijzigen en de opgeslagen cookies te verwijderen.

5. Gegevensbronnen en recht op toegang

We kunnen persoonsgegevens ontvangen van Websitebezoekers en van gebruikers van onze diensten (bijvoorbeeld als een Websitebezoeker een verzoek tot registratie, verlenging of overdracht van een LEI-nummer indient via de Website). We kunnen ook persoonsgegevens over contactpersonen van potentiële klanten (rechtspersonen) verkrijgen uit het handelsregister en andere openbare bronnen.

Toegang tot de persoonsgegevens beschreven in het Privacybeleid wordt alleen verleend aan onze bestuursleden en medewerkers om hun specifieke professionele verplichtingen na te komen. Gegevens met betrekking tot LEI-registratieverzoeken worden bijvoorbeeld verwerkt door klantenservice- en operationeel specialisten om hun specifieke werktaken te vervullen.

In bepaalde gevallen kunnen dienstverleners die specifieke diensten aan ons verlenen (bijvoorbeeld IT-diensten, boekhouddiensten, nieuwsbriefbezorgingsdiensten) ook toegang hebben tot beperkte persoonsgegevens.

Wij geven over het algemeen geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Als een dergelijke doorgifte echter onvermijdelijk noodzakelijk is om de in hoofdstuk 2 van het Privacybeleid beschreven doeleinden te bereiken, zullen we persoonsgegevens alleen doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte, van wie het land van verblijf een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens garandeert (de Europese Commissie heeft in verband hiermee een besluit gepubliceerd over de adequaatheid van bescherming) en/of het overeenkomstige beschermingsniveau kan worden bereikt door passende waarborgen, bijvoorbeeld door standaardbepalingen inzake gegevensbescherming en/of bindende bedrijfsvoorschriften te implementeren.

6. Rechten van de betrokkene

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door LEI Register heeft u de volgende rechten zoals gespecificeerd in de AVG:

Het recht op toegang

U heeft het recht om informatie op te vragen over of wij persoonsgegevens van u verwerken, en welke gegevens, op welke rechtsgrondslag en op welke wijze. U heeft ook het recht om een kopie te vragen van persoonsgegevens die van u worden verwerkt.

Het recht op rectificatie

U heeft het recht om ons te verzoeken eventuele fouten in uw persoonsgegevens te corrigeren (bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens zijn gewijzigd). Dit recht kan worden uitgeoefend als de persoonsgegevens die wij van u verwerken onvolledig, verouderd of anderszins onjuist zijn.

Het recht op vergetelheid

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens als:

  • de verwerkte persoonsgegevens niet langer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken;
  • u de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekt (mits de rechtsgrondslag voor de verwerking toestemming was).

Het recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende situaties:

  • u betwist de validiteit van uw persoonsgegeven;
  • het duidelijk wordt dat er geen rechtsgrondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, maar u vraagt niet om verwijdering van persoonsgegevens;
  • u de persoonsgegevens nodig heeft om een rechtsvordering voor te bereiden, in te dienen of te verdedigen.

Het recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke geautomatiseerde besluitvorming door ons en de verwerking van persoonsgegevens in verband met direct marketing.

Het recht om persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of een verplichting die voortvloeit uit een contractuele relatie tussen ons, heeft u het recht om te eisen dat wij uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar formaat en in machineleesbare vorm aan u verstrekken. Indien dit technisch haalbaar is, heeft u ook het recht om te verzoeken dat wij persoonsgegevens overdragen aan een andere door u aangegeven verwerkingsverantwoordelijke.

Het recht om toestemming te allen tijde in te trekken

Als de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, heeft u het recht om uw toestemming op te allen tijde in te trekken. Houd er rekening mee dat intrekking van toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van eerdere gegevensverwerking, die was gebaseerd op geldige toestemming.

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Houd er rekening mee dat de rechten van betrokkenen niet absoluut zijn en dat we voor elk verzoek moeten beoordelen of en in hoeverre de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ons in staat stelt aan uw verzoek te voldoen. Wij reageren binnen een maand na ontvangst op uw verzoek. Als het niet mogelijk is om binnen een maand op het verzoek te reageren, kunnen we de reactietermijn met nog eens twee maanden verlengen en u binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren over de verlenging van de termijn en de reden daarvoor.

7. Vragen & klachten

Mocht u vragen of klachten hebben in verband met de verwerking van persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected]. Wij reageren op u binnen een maand na ontvangst van de vraag of klacht.

Als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft ontvangen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Inspectie voor Gegevensbescherming (adres: Tatari 39, Tallinn 10134; e-mail: [email protected]; telefoon: +372 627 4135) en met de respectievelijke gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.

Informatie over andere gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Unie vindt u hier.

8. Het Privacybeleid bijwerken

We streven er voortdurend naar dat zowel de gegevensverwerkingsactiviteiten die we uitvoeren als de bijbehorende documentatie eenvoudig, duidelijk en transparant zijn en voldoen aan alle vereisten die zijn uiteengezet in de wetgeving en de beste praktijken voor gegevensbescherming. Daarom werken we dit Privacybeleid regelmatig bij, specificeren en verbeteren we het.

U kunt altijd een actuele versie van dit Privacybeleid vinden op onze Website.

Laatst bijgewerkt: 1/2/2024