ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

De contractant is de LEI Register groepsmaatschappij die actief is in het land waar de klant verblijft. Als er geen LEI Register groepsmaatschappij actief is in het land waar de klant woont, dan is het LEI Register OU (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register groep is werkzaam in Belgie onder het handelsmerk LEI Register België. LEI Register is een LEI-registratieagent. LEI Register België werkt samen met de GLEIF-gecertificeerde LOU RapidLEI (Ubisecure Oy), LEI-nummer 529900T8BM49AURSDO55.

LEI Register groepsmaatschappijen:

LEI Register OU
Adres: Uus tn 21-2, 10111, Tallinn, Estland
E-mail: [email protected]

LEI Kode ApS
Adres: Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrup, Denemarken
E-mail: [email protected]

LEI Register India Private Limited
Adres: 15a, 4e verdieping, City Vista, Tower A Fountain Road, Kharadi, India
E-mail: [email protected]

1. Proces voor nieuwe LEI aanvragen, LEI verlengen en LEI overdragen

1.1. Om een nieuw LEI-nummer aan te vragen, een bestaand LEI-nummer te verlengen of een LEI-nummer in beheer van LEI Register België over te dragen dient de aanvrager het relevante aanvraagformulier in te vullen, de gegevens door te sturen en voor de dienst te betalen via creditcard, PayPal of bankoverschrijving.

1.2. De aanvrager gaat ermee akkoord dat zij bij het indienen van het formulier de algemene voorwaarden van LEI Register België accepteren. De aanvrager bevestigt dat de ingediende gegevens correct zijn en dat zij de volledige bevoegdheid hebben om namens de rechtspersoon (customer) een LEI-nummer aan te vragen. De aanvrager is zich ervan bewust dat contactgegevens kunnen worden gedeeld met de Local Operating Unit (LOU).

1.3. De aanvrager is zich ervan bewust en stemt ermee in om LEI Register België alle rechten te geven om namens hen de algemene voorwaarden van de geselecteerde LOU te ondertekenen. U vindt de servicevoorwaarden van RapidLEI bijvoorbeeld hier. De servicevoorwaarden van de verschillende LOU's lijken erg op elkaar, omdat ze allemaal de richtlijnen van de Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) volgen.

1.4. De aanvrager geeft alle rechten aan LEI Register België om namens hen de LEI van de rechtspersoon te beheren. Een aanvrager van een nieuwe LEI geeft alle rechten aan LEI Register België om namens de rechtspersoon een LEI-nummer aan te vragen. Een aanvrager van een LEI-verlenging geeft alle rechten aan LEI Register België om namens de rechtspersoon een LEI te verlengen. Een aanvrager van een LEI-overdracht geeft alle rechten aan LEI Register België om de LEI in beheer van LEI Register België over te dragen.

1.5. Een aanvrager van een LEI-overdracht is zich ervan bewust dat een LEI-overdracht een wijziging van LOU met zich meebrengt/kan meebrengen. Als een aanvrager van een LEI-verlenging een aanvraag indient bij LEI Register België om een LEI-nummer te verlengen dat niet bij hen in beheer is, dan moet de LEI worden overgedragen naar het beheer van LEI Register België. De LEI kan worden overgedragen voordat de LEI wordt verlengd of tijdens het LEI-verlengingsproces. LEI Register België kan een LEI-nummer dat niet bij hen in beheer is niet verlengen.

1.6. Een LEI in beheer bij LEI Register België kan slechts 60 dagen voordat deze verloopt worden verlengd. Als de klant echter een LEI die wordt beheerd door een andere serviceprovider dan LEI Register België overdraagt en verlengd, en als de "volgende verlengingsdatum" van de LEI meer dan 60 dagen in de toekomst ligt, kunnen er dagen van de verlengingsperiode van de LEI verloren gaan.

1.7. LEI Register België begint met het LEI-registratie-, verlengings- en/of overdrachtsproces kort nadat ze de aanvraag en bevestiging van de betaling hebben ontvangen.

1.8. De aanvrager is zich ervan bewust dat zij gevraagd kunnen worden om een Machtigingsbrief (volmacht) of een ander soort bewijs voor te leggen waaruit blijkt dat de aanvrager bevoegd is om namens de rechtspersoon een LEI aan te vragen.

1.8.1. Alleen de aangewezen ondertekenaars kunnen de brief of machtiging op eigen naam ondertekenen. De aanvrager is zich ervan bewust dat het zich voordoen als een gemachtigde ondertekenaar verboden is en dat dit wordt aangemerkt als identiteitsfraude.

1.9. De aanvrager is zich ervan bewust dat er contact met hen kan worden opgenomen om aanvullende documenten te verstrekken. Zo kan LEI Register België vragen om documenten waaruit de registratie van de rechtspersoon blijkt, documenten waaruit blijkt wie de gemachtigde vertegenwoordigers van de rechtspersoon zijn, documenten waaruit de oprichtingsdatum van de rechtspersoon blijkt of documenten waaruit blijkt wanneer de gegevens van de rechtspersoon zijn gewijzigd.

1.10. De aanvrager is zich ervan bewust dat indien de rechtspersoon een directe en/of hoofd moederbedrijf heeft die een meerderheidsbelang bezit (meestal >50%) en de jaarrekening van de dochteronderneming consolideert, deze verplicht is om moederbedrijf (niveau 2) gegevens te melden. Indien de rechtspersoon geen moederbedrijven heeft of deze niet kan rapporteren, zal het nodig zijn om een reden aan te geven voor het niet verstrekken van moederbedrijf (niveau 2) gegevens door te kiezen voor een uitzonderingsrapportage.

1.10.1.  LEI Register België kan contact opnemen met de aanvrager om aanvullende documenten te verstrekken ter verificatie van de consolidatie.

1.11. De aanvrager is zich ervan bewust dat als de rechtspersoon een internationale tak is, de aanvrager verplicht is het LEI-nummer van het hoofdkantoor te vermelden. Als ze het LEI-nummer van het hoofdkantoor niet verstrekken, kan LEI Register België niet doorgaan met de LEI-aanvraag. Het LEI-nummer van het hoofdkantoor moet een ISSUED (uitgegeven) status hebben.

1.12. De aanvrager is zich ervan bewust dat indien de rechtspersoon een fonds is, LEI Register België informatie kan opvragen over fondsrelaties (fondsbeheerentiteit, overkoepelend fonds van een subfonds en/of masterfonds van een feederfonds).

1.12.1. LEI Register België kan contact opnemen met de aanvrager om aanvullende documenten te verstrekken ter verificatie van de fondsrelatie(s).

1.12.2. Om een relatie te rapporteren is een LEI vereist van de fondsbeheerentiteit, het overkoepelend fonds en het masterfonds.

1.13. Het LEI-nummer wordt zo spoedig mogelijk verstrekt. In 90% van de gevallen worden nieuwe LEI-nummers binnen 1-3 uur verstrekt. Het valideren van moederbedrijf en fonds relatiegegevens kan tot 48 uur duren. LEI-verlengingen en -overdrachten kunnen tot 7 dagen duren. Als er problemen optreden met de gegevensvalidatie, of in andere bijzondere gevallen, kunnen de verwerkingstijden langer duren dan normaal.

1.14. Zodra het proces is voltooid, ontvangt de aanvrager een bevestigingsmail met de factuur op het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de LEI-aanvraag.

1.15. De aanvrager is zich ervan bewust en stemt ermee in dat zodra zij de aanvraag hebben ingediend en de algemene voorwaarden hebben aanvaard, de aanvraag als definitief zal worden beschouwd. Zodra LEI Register België de overdrachtsaanvraag heeft ontvangen, kan deze niet meer worden ingetrokken. Zodra LEI Register België een betalingsbevestiging heeft ontvangen voor een nieuwe LEI, LEI-verlenging of verlengings- en overdrachtsaanvraag, kan de aanvraag niet meer worden ingetrokken. Als de aanvrager voldoende informatie heeft verstrekt om de LEI-aanvraag te verwerken, kan het proces niet worden gestopt en wordt de LEI uitgegeven.

1.16. De aanvrager is zich ervan bewust dat indien zij de gevraagde informatie, met inbegrip van alle bovengenoemde informatieverzoeken, niet verstrekken, LEI Register België en het betrokken LOU zich naar behoren zullen inspannen om de LEI-aanvraag te voltooien. Dit kan ertoe leiden dat de moederbedrijf (niveau 2) gegevens als niet-openbaar worden aangemerkt of dat de gegevens over de fondsrelatie niet worden gepubliceerd. Indien de LEI echter niet kan worden uitgegeven, verlengd en/of overgedragen als gevolg van het feit dat de aanvrager de gevraagde informatie niet heeft verstrekt, zijn LEI Register België en de relevante LOU niet verantwoordelijk voor eventuele LEI-gerelateerde schade.

1.17. De aanvrager is zich ervan bewust dat zodra een LEI-nummer is uitgegeven, de LEI en de LEI-gerelateerde referentiegegevens van de rechtspersoon zullen worden gepubliceerd op de website van de GLEIF en LEI Register België. Zodra een LEI is uitgegeven, kan deze niet worden verwijderd of overgedragen aan een andere rechtspersoon.

1.18. LEI Register België stuurt 60 dagen voordat een LEI moet worden verlengd (d.w.z. 60 dagen voor de betaalde vervaldatum) een e-mail naar het opgegeven e-mailadres.

2. Meerjarige contracten en automatische verlengingen

2.1. Voor het gemak van klanten biedt LEI Register België de mogelijkheid om de verlengingskosten tot 5 jaar vooruit te betalen.

2.1.2. Als de klant de LEI-verlengingsservice voor meerdere jaren heeft gekocht, dekt LEI Register België de verlengingskosten voor de gekochte periode.

2.1.3. Als de klant een verlenging voor meerdere jaren van zijn LEI heeft besteld (bv. een LEI voor 5 jaar) bij LEI Register België en tijdens de vooruitbetaalde periode de LEI overdraagt aan een andere dienstverlener, wordt het meerjarencontract automatisch geannuleerd.

2.2. Ongeacht of de klant de verlengingsservice voor meerdere jaren (2-5) heeft gekocht, worden de LEI-gegevens jaarlijks bijgewerkt. Daarom is de "volgende verlengingsdatum" in de GLEIF-database gewoonlijk het tijdstip van LEI-uitgifte/laatste verlenging plus 365 dagen, maar nooit meer dan 425 dagen in de toekomst.

2.3. Een klant kan ervoor kiezen om de LEI automatisch te laten verlengen.

2.3.1. Als een klant heeft gekozen voor automatische jaarlijkse verlenging van de LEI, worden zij 60 dagen voor het einde van hun contract in rekening gebracht. De betaling wordt afgeschreven van dezelfde rekening als die waarmee de eerste betaling is gemaakt.

2.3.2. Klanten worden per e-mail op de hoogte gebracht van de aanstaande automatische verlenging. Ze hebben een periode van 5 dagen om wijzigingen in hun LEI-gegevens door te geven voor het geval er iets moet worden bijgewerkt of om de automatische verlenging van hun LEI te annuleren. Na de periode van 5 dagen start LEI Register België het verlengingsproces. Zodra het verlengingsproces is voltooid, ontvangt de klant een laatste bevestigingsmail met de uiteindelijke factuur voor de verlengingsservice. Als de LEI eenmaal is verlengd, kan de verlenging niet meer worden teruggedraaid.

2.4. LEI Register België heeft het volledige recht om het LEI-nummer van de rechtspersoon te vernieuwen en referentiegegevens in de GLEIF-database bij te werken via de relevante LOU.

2.4.1. Als de rechtspersoon geregistreerd is, hebben LEI Register België en de relevante LOU het recht om de referentiegegevens van de rechtspersoon bij te werken op basis van het relevante register.

2.4.2. Als de gegevens van de rechtspersoon niet kunnen worden geverifieerd aan de hand van een register, zullen LEI Register België en de relevante LOU redelijke inspanningen leveren om de LEI te verlengen op basis van de bestaande gegevens. Dit kan inhouden dat de moederbedrijf (niveau 2) gegevens op niet-openbaar worden of dat fondsrelatiegegevens niet worden gerapporteerd.

2.4.3.  De klant stemt ermee in om LEI Register België op de hoogte te stellen in het geval er een wijziging is opgetreden in gegevens die niet kunnen worden gevalideerd uit openbare registers en om de relevante bijgewerkte informatie te verstrekken.

2.4.4. LEI Register België kan contact opnemen met de klant met de vraag om bijgewerkte informatie en/of documenten te verstrekken (bijv. bijgewerkte geconsolideerde rekeningen, een uitzonderingsrapportage, een machtigingsbrief, een machtigingsbewijs of andere gegevens).

2.4.5. Als de klant de gevraagde informatie en/of documenten niet verstrekt, kan de LEI niet worden verlengd. Indien, als gevolg van het feit dat de klant de gevraagde informatie niet heeft verstrekt, de LEI niet wordt verlengd, zijn LEI Register België en de relevante LOU niet verantwoordelijk voor eventuele LEI-gerelateerde schade. Als de klant de gevraagde informatie niet binnen 60 dagen verstrekt, heeft LEI Register België het recht om het contract te annuleren.

3. Fast-track service

3.1. Fast-track-service is alleen beschikbaar voor nieuwe LEI-klanten. Fast-track ondersteunt bij het Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde rechtspersonen die geen moederbedrijf (niveau 2) gegevens of fondsrelatiegegevens hebben of rapporteren. Als de klant in aanmerking komt voor Fast-track dan zal het Fast-track selectievakje worden weergegeven op de afrekenpagina.

3.2. Als het Fast-track selectievakje niet wordt weergegeven op de afrekenpagina, hebben we geen overeenkomst gevonden tussen het registratienummer van de entiteit en de database van het Kruispuntbank van Ondernemingen of zijn er in de aanvraag relatiegegevens vermeld. In dat geval wordt de LEI-aanvraag behandeld als een normale aanvraag.

3.3. LEI Register België garandeert een nieuwe LEI in 3 uur voor Fast-track klanten.

3.4. LEI Register België zal redelijke inspanningen leveren om de LEI binnen het beloofde tijdsbestek te verstrekken.

4. LEI-Certificaat/-tag

4.1. Een LEI-Certificaat en Tag en een papieren versie van het Certificaat kunnen worden toegevoegd aan de bestelling op de afrekenpagina of apart worden gekocht nadat de LEI-gegevens op deze website zijn gepubliceerd. Het LEI-Certificaat en Tag en een papieren versie van het Certificaat kunnen afzonderlijk worden gekocht door te zoeken naar het LEI-nummer onder de sectie "LEI-certificaat en -tag" van deze website.

4.2. LEI Register België zal de papieren versie van het Certificaat binnen 7 werkdagen opsturen. De papieren versie wordt naar het wettelijke adres van de rechtspersoon gestuurd.

4.3. LEI Register België behoudt het recht om geen nieuwe papieren versie te versturen en/of geen restitutie te geven als de klant onjuiste gegevens heeft verstrekt of als de klant de levering niet accepteert.

5. Kosten

5.1. De prijzen voor het bestellen van een nieuwe LEI, het overdragen van een LEI of het verlengen van een LEI zijn te vinden in de sectie "LEI Kosten" op deze webpagina. De prijs voor een nieuw LEI-nummer is inclusief de eerste registratie van een LEI en de jaarlijkse verlenging van de LEI voor de gekozen periode. De prijs voor het verlengen van een bestaand LEI-nummer is inclusief de jaarlijkse verlenging van de LEI voor de gekozen periode. De overdracht van een LEI is gratis als het nodig is. De aangegeven prijs is inclusief de GLEIF-tarief. De prijzen zijn exclusief BTW. De BTW is 0% in geval van een geldig EU BTW-nummer. Het BTW-nummer wordt automatisch gevalideerd met de VIES-database. De BTW bedraagt 21% in geval van een ongeldig of geen BTW-nummer, BTW wordt toegevoegd volgens het EU OSS-schema.

5.2. De aanvrager kan tegen een meerprijs kiezen voor aanvullende diensten.

5.2.1. Het toevoegen van gegevens over moederbedrijven kost 10€ per moederbedrijf per jaar.

5.2.2. Het valideren van fondsgegevens kost 10€ per jaar.

5.2.3.  Als de Fast-track service is geselecteerd tijdens het afrekenen, wordt een toeslag van 25€ in rekening gebracht.

5.2.4. De prijzen voor het LEI-Certificaat en Tag en papieren versie van het Certificaat vindt u in de sectie "LEI-certificaat en -tag" van deze website.

6. Restitutiebeleid

6.1 Neem contact op met [email protected] om restitutie aan te vragen. Restitutie- en annuleringsverzoeken kunnen ook worden gestuurd naar Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estland.

6.2 Restituties worden binnen 7 dagen uitgevoerd. Houd er rekening mee dat de restitutietijden per bank verschillen. Het kan tot 30 dagen duren voordat de restitutie wordt ontvangen.

6.3. LEI Register België heeft het recht om een restitutievergoeding van 30€ per restitutie in rekening te brengen.

6.4. De klant heeft het recht om restitutie te vragen als zij niet voldoen aan een van de voorwaarden vermeld in punt 6.5.

6.5. LEI Register België heeft het recht om restitutie te weigeren als:

6.5.1. De aanvraag is als definitief beschouwd.

6.5.2. De automatische verlenging van een LEI is voltooid.

6.5.3. De klant heeft een meerjarige verlenging van de LEI besteld (bijvoorbeeld een LEI van 5 jaar) en ontdekt later dat zij geen actieve LEI meer nodig hebben.

6.5.4. De klant draagt de LEI over aan een andere dienstverlener voor het einde van zijn vooruitbetaalde verlengingsperiode.

6.5.5. Er gaan dagen van de verlengingsperiode van de LEI verloren, omdat de klant een LEI overdraagt en verlengt die wordt beheerd door een andere dienstverlener dan LEI Register België en de "volgende verlengingsdatum" van de LEI verder dan 60 dagen ligt.

6.5.6. Dagen van de verlengingsperiode van de LEI van een internationale vestiging gaan verloren omdat de LEI van het hoofdkantoor een LAPSED (vervallen) status heeft verkregen waarna de LEI van het internationale filiaal ook op LAPSED (vervallen) status is gezet.

6.5.7. Een LEI kan niet worden uitgegeven, verlengd of overgedragen als de klant de vereiste informatie niet in de loop van 60 dagen heeft verstrekt. De vereiste informatie kan betrekking hebben op, maar is niet beperkt tot:

 • une lettre d'autorisation
 • een Machtigingsbrief
 • bewijs van machtiging
 • documenten waaruit blijkt wie de gemachtigde vertegenwoordigers van de rechtspersoon zijn
 • documenten waaruit de oprichtingsdatum van de rechtspersoon blijkt
 • documenten waaruit blijkt wanneer er wijzigingen in de gegevens van de rechtspersoon zijn aangebracht
 • documenten om consolidatie- of fondsrelaties te verifiëren
  de LEI van het hoofdkantoor of overkoepelend fonds
 • registratiedocumenten
 • alle andere documenten/informatie met betrekking tot de rechtspersoon.

6.5.8. Na validatie van de verstrekte moederbedrijf (niveau 2) gegevens wordt duidelijk dat ten minste één van de moederbedrijven niet consolideert.

6.5.9. De klant accepteert de levering van de papieren versie van zijn LEI-certificaat niet of in het geval zij onjuiste gegevens hebben verstrekt.

6.6. De terugbetalingsperiode zoals beschreven in het GLEIF RA Governance Framework zal op passende wijze worden gerespecteerd.

7. Toepasselijk recht

7.1 Deze overeenkomst en eventuele geschillen, of vorderingen (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) die hieruit voortvloeien of in verband met deze overeenkomst of het onderwerp van deze overeenkomst of haar formatie, worden beoordeeld en geïnterpreteerd door de wetten van Engeland en Wales.

Eindvoorwaarden

De klant is volledig verantwoordelijk voor elke aan het LEI-nummer gerelateerde activiteit die verband houdt met de rechtspersoon die zij vertegenwoordigen. LEI Register België is op geen enkele manier verantwoordelijk voor mogelijke schade gerelateerd aan LEI's.

LEI Register België treedt op als LEI-registratieagent in naam van de klant en werkt samen met de door GLEIF geaccrediteerde LOU's om LEI's voor hun klanten te bestellen, te verlengen, over te dragen en bij te werken.

LEI Register behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Een document met de huidige Algemene Voorwaarden is altijd te vinden op de website van LEI Register België: https://nl.leicode.be