VRAAG VOOR 16:00
UW LEI-NUMMER (LEI CODE) AAN EN ONTVANG HEM VANDAAG

2 min
Gegevensvalidatie
1-3h
LEI-bevestiging
3732 aanvragen ontvangen in de afgelopen 7 dagen   /   676 in de laatste 24 uur
ONTVANG UW LEI-NUMMER NIET PAS IN DAGEN, MAAR IN ENKELE UREN! DE SNELSTE REGISTRATIEAGENT IN BELGIE
59€ 65€
/
1 JAAR 1 JAAR
59 € / JAAR 65 € / JAAR
150€ 165€
/
3 JAAR 3 JAAR
50 € / JAAR 55 € / JAAR
225€ 245€
/
5 JAAR 5 JAAR
45 € / JAAR 49 € / JAAR
Twitter

Adres rechtspersoon*Opmerking - als de begindatum van de relatie tussen dochter- en moederbedrijf na het einde van de boekhoudperiode ligt, ga dan terug naar de vraag "Consolideert de moederbedrijf de financiële verklaringen/het jaarverslag?" en selecteer "Nee" als antwoord.

*Opmerking - als de begindatum van de relatie tussen dochter- en moederbedrijf na het einde van de boekhoudperiode ligt, ga dan terug naar de vraag "Consolideert de moederbedrijf de financiële verklaringen/het jaarverslag?" en selecteer "Nee" als antwoord.


LEI-NUMMER KOSTEN

LEI-nummer kosten voor 1 jaar
LEI-nummer kosten voor 3 jaar
LEI-nummer kosten voor 5 jaar

Vernieuwing van de LEI-nummer voor één jaar 65 €.

* + 21% btw / 0% btw met geldig EU btw-nummer
** Het factuur wordt verstuurd na de toekenning van de LEI-nummer

*Fast-track applicatie + 25€ (LEI in 3 uur gegarandeerd). Fast-track optie ondersteund voor entiteiten die geregistreerd zijn bij Kruispunktbank van Ondernemingen (KBO) en die geen Level 2 gegevens rapporteren.

Wat is onze fast-track-service en wie komt er voor in aanmerking?

Onze fast-track-service (versnelde aanvraag) is beschikbaar voor entiteiten die geregistreerd zijn bij de Kruispunktbank van Ondernemingen (KBO)l en geen Niveau 2-gegevens hebben of rapporteren (moederbedrijf). Indien je in aanmerking komt voor fast-track, zullen we een selectievakje weergeven voor het afrekenen. Als je geen selectievakje ziet, dan hebben we geen match gevonden voor uw registratienummer in de database in de Kruispunktbank van Ondernemingen of heeft u aangegeven dat u een moederbedrijf heeft.

Indien uw entiteit niet is geregistreerd bij de Kruispunktbank van Ondernemingen, dan zal uw aanvraag op normale manier verwerkt worden. Aanvragen voor 16 uur ontvangen nog een LEI-nummer dezelfde dag. LEI Register is niet verantwoordelijk voor vertragingen die veroorzaakt worden door de klant.


Wie heeft er op dit moment een LEI-nummer nodig?

Met ingang van 3 januari 2018 moeten alle rechtspersonen die transacties willen uitvoeren op de Europese financiële markten met betrekking tot elke vorm van effecten of derivaten (bijvoorbeeld aandelen, obligaties, ETF’s, valutatermijncontracten, swaps en renteswaps) een LEI-nummer (LEI-code) registreren.

Op dit moment wordt het merendeel van de LEI-nummervoorschriften afgeleid van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) en de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). Het voornaamste doel van deze besluiten is om meer transparantie en stabiliteit van de wereldwijde financiële markt te verzekeren. Alle voorschriften met betrekking tot een LEI kunnen hier teruggevonden worden.

Aanvraag van een LEI-nummer (LEI-code)

De aanvraag van een LEI-nummer is een eenvoudig drie-stappen-proces.

  1. Vul de lege vakjes in het bovenstaande aanvraagformulier voor een LEI-nummer in.
  2. Dien uw aanvraag in en betaal met een kredietkaart, PayPal of met een bankoverschrijving.
  3. Uw gegevens zullen worden verwerkt en de LEI zal per e-mail naar u worden verstuurd.

Uw aanvraag zal voor gegevensvalidatie worden verstuurd zodra u de betaling heeft uitgevoerd.

*90% van de aanvragers ontvangt de LEI-nummer binnen 1-3 uur.

Alles wat u moet weten over LEI-nummers

1. Wat is een LEI-nummer?

De Legal Entity Identifier (LEI) is een alfanumerieke code van 20 tekens die is gebaseerd op de ISO 17442-norm die is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). Het heeft betrekking tot belangrijke referentie-informatie die een duidelijke en unieke identificatie mogelijk maakt van rechtspersonen die deelnemen aan financiële transacties. Alle LEI-gegevens bestaan uit goed gestructureerde referentiegegevens die in twee secties kunnen worden onderverdeeld: niveau 1 – wie is wie, en niveau 2 – wie bezit wie. Gegevens van niveau 1 bevatten registratiegegevens van de entiteit, zoals de wettelijke naam, ondernemingsnummer en het wettelijke en hoofdkantooradres. Niveau 2 bevat informatie over de eigendomsstructuur van een entiteit en beantwoordt dus de vraag wie de eigenaar is van wie. Kortom: de openbaar beschikbare LEI-datapool brengt ongestructureerde entiteitregistratiegegevens over naar een gestandaardiseerd wereldwijd register, wat de transparantie op de globale markt aanzienlijk verbetert.

Wist u dat? 

Tijdens het opzetten van het Global LEI System (GLEIS) werd het wenselijk geacht het momentum te behouden door zo snel mogelijk entiteiten te registeren in plaats van te wachten tot het wereldwijde systeem volledig operationeel werd. Daarom werd besloten als voorlopige maatregel 'Pre-LEI's' aan entiteiten toe te kennen. Deze Pre-LEI's beschikken over alle kenmerken die de officiële LEI-codes zouden hebben en worden op het juiste moment eenvoudig omgezet in LEI's zonder dat er bijkomende wijzigingen nodig zijn.

Bron: London Stock Exchange

 

1.1 GLEIF

De Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), opgericht door de Financial Stability Board in juni 2014, heeft als taak de implementatie en het gebruik van de Legal Entity Identifier (LEI) te ondersteunen. De stichting wordt bijgestaan door en staat onder toezicht van het LEI Regulatory Oversight Committee, dat overheden van over de hele wereld vertegenwoordigt die samen zijn gekomen om gezamenlijk de transparantie binnen de globale financiële markten te bevorderen. GLEIF is een supranationale non-profitorganisatie met hoofdkantoor in Bazel, Zwitserland.

GLEIF garandeert de operationele integriteit van het Global LEI System. GLEIF verbetert continu zowel de beschikbare informatie binnenin, als de kwaliteit van de LEI-datapool en maakt de openbare toegang tot de informatie nog eenvoudiger.

Goed om te weten: 

De huidige CEO van GLEIF is Stephan Wolf. In januari 2017 werd hij door One World Identity uitgeroepen tot een van de Top 100 van Influencers in Identiteit.

Bron: Gleif.org

1.2 ISO 17442-norm

De ISO 17442-norm van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie definieert een set kenmerken of referentiegegevens van juridische entiteiten die de meest essentiële identificatiegegevens omvatten. Het LEI-nummer zelf is neutraal, zonder ingebouwde intelligentie of landcodes die onnodige complexiteit voor gebruikers kunnen veroorzaken.

De ISO 17442-norm specificeert de minimale referentiegegevens die voor elke LEI-code moeten worden verstrekt. Dergelijke gegevens worden meestal niveau 1-gegevens genoemd – wie is wie:

De officiële naam van de rechtspersoon zoals vastgelegd in de officiële registers.
Het geregistreerde adres van die rechtspersoon.
Het land van oprichting.
De codes voor de weergave van namen van landen en hun onderverdelingen.
De datum van de eerste LEI-toekenning; de datum van de laatste update van de LEI-informatie; en de vervaldatum, indien van toepassing.

1.2.1 Niveau 2-gegevens – Wie bezit wie?

Gegevens van niveau 2 beantwoorden de vraag "wie bezit wie?" Het doel is om moeder-dochterrelaties in de bedrijfsstructuur te identificeren. Alleen entiteiten waarvan de moedermaatschappij of uiteindelijke moedermaatschappij de financiële rekeningen van de dochterentiteit consolideert, kunnen gegevens van niveau 2 rapporteren. Alleen het eigendom van de dochterentiteit voldoet nog niet aan de rapportagecriteria van niveau 2 voor de dochterentiteit.

Goed om te weten:

Als u besluit gegevens van niveau 2 (eigendomsstructuur) te rapporteren, moet u bereid zijn om de laatste geconsolideerde jaarrekening van een moederbedrijf en/of uiteindelijke moederbedrijf te verstrekken om de moeder-dochterrelatie te valideren.

 

1.2.2 Wat als mijn bedrijf een moederentiteit heeft en rekeningen worden geconsolideerd maar ik geen geconsolideerde financiële rekeningen kan verstrekken?

Entiteiten kunnen kiezen om de bedrijfsstructuur te rapporteren of kiezen tussen relevante rapportage-uitzonderingen. Een uitzondering voor rapportage is een reden om geen informatie te verstrekken over de bedrijfsstructuur. Meer over uitzonderingen vindt u hier.

2. Wat is het doel van een LEI?

Het LEI-systeem werd opgezet als reactie op de financiële crisis en is gericht op de verbetering van de transparantie in financiële gegevenssystemen. Momenteel zijn er verschillende methoden om entiteiten in verschillende markten en landen te identificeren. Het Global LEI System (GLEIS) zorgt er echter voor dat, wanneer het volledig operationeel is, er slechts één standaardsysteem resteert. Er zijn tal van voorschriften in rechtsgebieden die het gebruik van LEI-nummers vereisen. Het belangrijkste idee van de Global Legal Entity Identifier is echter om elke juridische entiteit wereldwijd te vereenvoudigen, standaardiseren en te voorzien van identificatie.

2.1 Het gebruik van LEI's in financiële regelgeving

LEI's worden wereldwijd in verschillende rechtsgebieden gebruikt. De VS en de Europese Unie (EU) waren de eersten die LEI-codes voor financiële verslaggeving hebben vastgelegd. Hoewel de LEI-acceptatie niet gelijk is in de verschillende rechtsgebieden, waarbij de dekking momenteel voornamelijk geconcentreerd is in Canada, de EU en de VS, beginnen veel landen het systeem over te nemen. De Reserve Bank of India heeft het gebruik van LEI-nummers op de vrij verkrijgbare derivatenmarkt inmiddels verplicht, evenals het gebruik van LEI voor grote zakelijke kredietnemers en FX-transacties. Australië heeft het mandaat van de ASIC gevolgd, dat LEI-nummers stelt voor derivatentransacties.

Een volledige lijst met voorschriften met betrekking tot het gebruik van LEI's is te vinden op de GLEIF-website.

Leuk weetje:

China is het snelst groeiende rechtsgebied voor LEI's in 2019. 

LEI-nummers zijn zelfs gratis in China voor Chinese entiteiten. 

3. Wie heeft een LEI nodig?

In de meest algemene zin wordt een LEI-nummer vereist voor elke juridische entiteit waarvan de activiteiten financiële transacties omvatten. Er zijn momenteel ongeveer 100 voorschriften in rechtsgebieden waar het gebruik van LEI verplicht of vereist is. Er zijn bijvoorbeeld alleen al in de VS en Europa meer dan 60 verschillende voorschriften. Toegang tot alle voorschriften.

Leuk weetje:

Momenteel beschikt slechts ongeveer 1-1,5% van alle entiteiten wereldwijd over een LEI-nummer. Volgens schattingen zijn er wereldwijd meer dan 100 miljoen rechtspersonen.

3.1 Gebruik van LEI's onder EU-regelgeving, EMIR en MiFID II / MiFIR

Het gebruik van LEI's is al vereist op grond van een aantal EU-verordeningen en richtlijnen, met name:

- European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) – vanaf 1 november 2017 zijn de EU-transactieregisters verplicht om handelsrapporten die geen LEI-nummer bevatten af ​​te wijzen (ongeacht of ze betrekking hebben op EU- of niet-EU-marktspelers);

- MiFID II / MiFIR – de belangrijkste datum is 3 januari 2018, dat wil zeggen de datum waarop MiFID II / MiFIR in werking is getreden. Vanaf deze datum kunnen marktspelers niet meer handelen met beleggingsondernemingen die binnen de scope vallen zonder een LEI-nummer (MiFID II / MiFIR vereisen van beleggingsondernemingen dat zij een LEI-nummer van hun cliënten verkrijgen alvorens een dienst te verlenen die zou resulteren in een meldingsplicht voor transacties);

Vanaf 3 januari 2018 moeten alle juridische entiteiten die transacties op Europese financiële markten met betrekking tot enige vorm van effecten of derivaten (bijvoorbeeld aandelen, obligaties, ETF’s, FX Forwards, swaps en renteswaps) willen verrichten, zich registreren voor een LEI-code.

Het is belangrijk op te merken dat alleen rechtspersonen in aanmerking komen om een ​​LEI-nummer aan te vragen.

Een rechtspersoon hoeft alleen een LEI-code te hebben als hij een transactie voor financiële instrumenten wil aangaan.

Meer over EU-voorschriften.

3.2 Is een LEI-nummer verplicht?

Vanaf 3 januari 2018 zijn LEI's verplicht voor handelsentiteiten. De herziene EU-richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II) en de bijbehorende regelgeving (MiFIR) zijn op deze datum van kracht gegaan en hebben invloed op handelsplatforms, beleggingsondernemingen en hun intermediairs.

De financiële dienstverlener/bank moet ervoor zorgen dat de handelaren een actieve LEI-code hebben als ze effecten willen kopen of verkopen. Hoewel het niet verplicht is om een actieve LEI-registratie te hebben als u alleen effecten wilt behouden, wordt het ten zeerste aanbevolen om er een te hebben. Een vervallen LEI-nummer of het niet beschikken over een LEI kan op een dag een onaangename verrassing zijn wanneer u besluit uw effecten te verkopen.

3.3 Kan een particulier een LEI-nummer aanvragen?

Particulieren kunnen zich niet registeren voor een LEI-nummer.

Een LEI-nummer kan worden uitgegeven aan alle juridische entiteiten. Bijkantoren of operationele divisies die geen afzonderlijke juridische entiteiten zijn, worden in eerste instantie geacht het LEI-nummer van hun moederorganisatie te gebruiken.

4. Hoeveel kost een LEI-nummer?

De tarieven voor een LEI kunnen verschillen tussen dienstverleners. De prijs van een LEI heeft betrekking op de eigen prijsstructuur van de organisatie en niet op een ‘beter werkende’ LEI-code. Een LEI-nummer is slechts een hulpmiddel voor het identificeren van juridische entiteiten (die deelnemen aan financiële acties, zoals beleggingen in aandelen) om een duidelijker beeld te krijgen op de globale financiële transacties voor een ​​beter inzicht in de identificatie, transparantie en risicoblootstelling van financiële tegenpartijen.

Daarom is het beste om aandacht te besteden aan de prijs van de LEI-registratie als de primaire factor bij het registreren van een LEI-code.

De prijs van de registratie bij LEI Register bestaat uit de initiële registratiekosten voor de gekozen periode en de GLEIF-vergoeding. Momenteel is de GLEIF-toeslag 11 USD per aanvraag gedurende 1 jaar. BTW wordt aangerekend indien van toepassing.

De weergegeven LEI-prijs is onderworpen aan 0% btw. Deze btw van 0% is van toepassing als het bedrijf over een geldig Europees btw-nummer beschikt. We valideren het btw-nummer op basis van de VIES-database. Als een bedrijf geen geldig btwnummer heeft, wordt er btw toegevoegd aan het totale bedrag.

Tarieven LEI (nieuwe LEI-aanvraag
en registratiekost)
Kost van LEI-vernieuwing
1 JAAR - 59€ (59 € / JAAR) 1 JAAR - 65€ (65 € / JAAR)
3 JAAR - 150€ (50 € / JAAR) 3 JAAR - 165€ (55 € / JAAR)
5 JAAR - 225€ (45 € / JAAR) 5 JAAR - 245€ (49 € / JAAR)

4.1 Eenjarige LEI-registratie

De standaard duur van een LEI-registratie is 1 jaar. Dit betekent dat de inschrijver na het registreren van het LEI-nummer zijn LEI-nummer moet vernieuwen nadat de registratieperiode van 1 jaar is afgelopen. Dit is in de eerste plaats een voorzorgsmaatregel voor rechtspersonen om hun LEI-gegevens up-to-date te houden met de overeenkomstige onderneming. Meer informatie over LEI-vernieuwing vindt u hier.

De prijs van een LEI-nummer voor een LEI-registratie van 1 jaar bedraagt 59€ bij LEI Register.

4.2 Meerjarige LEI-registratie

LEI Register biedt meerjarige LEI-registratie aan. Hierbij genieten klanten van een voordeligere prijs en besparen ze de last van een jaarlijkse LEI-vernieuwing. Door een LEI voor meerdere jaren te registreren, kunnen klanten geld besparen op elk aangekocht jaar.

Bekijk hier onze LEI-tarievenlijst.

4.3 Wat is de GLEIF-vergoeding?

De GLEIF-vergoeding is de LEI-licentievergoeding die rechtstreeks wordt doorgegeven aan de Global LEI Foundation (GLEIF). De GLEIF-toeslag wordt door de LOU betaald per uitgegeven LEI-nummer. De GLEIF gebruikt de vergoeding voor de dekking van de kosten van het systeembeheer en de kosten om de open & gratis LEI-database operationeel te houden. Aangezien GLEIF een organisatie zonder winstoogmerk is, kan de toeslag jaarlijks worden verlaagd als het totale aantal actieve LEI's blijft stijgen.

De prijzen van het LEI Register zijn al inclusief de GLEIF-vergoeding en de inschrijvers voor het LEI-nummer hoeven geen extra kosten (alleen btw indien van toepassing) te betalen met betrekking tot de LEI-registratie.

Wist u dat? 

De huidige GLEIF-vergoeding bedraagt 11 USD per LEI-nummer per jaar. GLEIF incasseert de vergoeding van lokale operationele eenheden (Local Operating Units, of LOU) via driemaandelijkse betalingen. 

5. Hoe een LEI-code aanvragen?

Een LEI-nummer kan worden verkregen bij de Local Operating Unit (LOU) of bij de LEI-registratieagent. Rechtspersonen moeten hun LEI registreren via de serviceprovider (hetzij via de LOU, registratieagent of een andere LEI-serviceprovider) door het registratieformulier in te vullen. U kunt het LEI-registratieformulier hier vinden.

LEI Register biedt een eenvoudig en handig registratieformulier zonder dat u een account hoeft te registreren. Dit helpt klanten om het formulier snel of handmatig in te vullen of met behulp van de optie voor automatisch aanvullen van bedrijfsgegevens. De optie voor automatisch aanvullen van bedrijfsgegevens verbetert de gebruikerservaring verder en versnelt het invullen van het LEI-registratieformulier.

[leiregister_video_iframe]

5.1 Betaalmethoden

LEI Register accepteert alle belangrijke creditcards (VISA, MASTERCARD, AMEX, MAESTRO) en PayPal-betalingen. Als er problemen zijn met betalen met een creditcard, neem dan contact met ons op en wij verstrekken een proforma-factuur met internationale bankrekeninggegevens om de betaling via bankoverschrijving uit te voeren.

5.2 Local Operating Units (LOU’s)

LEI-uitgevers – ook wel Local Operating Units (LOU's) genoemd – verzorgen de registratie, vernieuwing en andere diensten en fungeren als de primaire interface voor juridische entiteiten die een LEI-nummer willen verkrijgen. LOU's werken nauw samen met registratieagenten, die rechtspersonen helpen bij het aanvragen van LEI-codes.

Wist u dat? 

Er zijn momenteel 34 LEI-uitgevende organisaties wereldwijd. Daarnaast zijn er tal van organisaties die entiteiten helpen bij het registreren van een LEI-nummer, meestal aangeduid als registratieagenten. Bekijk hier de volledige lijst met erkende LEI-emittenten.

5.3 Registratieagenten

Om de uitgifte van LEI's verder te stroomlijnen, heeft GLEIF het concept van de 'registratieagent' geïntroduceerd. Een registratieagent helpt rechtspersonen toegang te krijgen tot het netwerk van LEI-uitgevende organisaties die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van LEI-uitgiften en aanverwante diensten. LEI-emittenten worden ook aangeduid als lokale operationele eenheden of LOU's.

5.4 Kan ik LEI's beheren namens mijn klanten?

Elke entiteit of particulier kan LEI's beheren namens uw klanten. Natuurlijk is een geldige machtigingsbrief vereist om ervoor te zorgen dat u gemachtigd bent om namens de betreffende entiteit te handelen.

6. LEI-vernieuwing

Een van de belangrijkste voordelen van LEI-nummers is de jaarlijkse vernieuwing en verificatie van de gegevens, waardoor betrouwbare gegevens van hoge kwaliteit worden gegarandeerd. De kwaliteit van deze gegevens betekent dat bedrijven op dergelijke gegevens kunnen vertrouwen om het tegenpartijrisico te verminderen en hun operationele efficiëntie te verbeteren.

Daarom is de vernieuwing van uw LEI van groot belang. Legal Entity Identifiers (LEI's) die niet tijdig worden vernieuwd, komen te vervallen. Als de status van een LEI-nummer in de GLEIF-database is vervallen, reflecteert dit op uw bedrijfsnaam en kan het u in de toekomst verhinderen om met succes een transactie of rapportage te voltooien.

6.1 Hoe een LEI-nummer vernieuwen?

LEI-vernieuwing is een redelijk vergelijkbaar proces en is in wezen identiek aan de LEI-registratie. De klant moet het formulier invullen door de bedrijfsnaam of het LEI-nummer in te voeren in het LEI-vernieuwingsformulier. Vervolgens worden de bedrijfsgegevens automatisch toegevoegd aan de juiste formuliervelden. Het is belangrijk om alle informatie bij te werken die is gewijzigd ten opzichte van de aanvankelijke LEI-registratie (zoals het telefoonnummer van het bedrijf).

6.2 Hoe lang duurt het om een LEI-code te vernieuwen?

De vernieuwing van een LEI is op zichzelf een ietwat snel proces, maar als u van LEI-serviceprovider wilt wijzigen (ook gekend als LEI-overdracht), kan het enkele dagen (tot 7 dagen) duren voordat de overdracht is voltooid.

6.3 LEI-overdracht

LEI-overdracht is de transfer van de LEI-code van de ene serviceprovider naar de andere. De LEI-code is overdraagbaar om ervoor te zorgen dat de klant een keuze heeft tussen dienstverleners. Als de klant niet tevreden is met de kosten, service of gegevenskwaliteit, kan hij het LEI naar een andere LEI-uitgever (LOU) verplaatsen. Tijdens de overdracht verandert het LEI-nummer niet. Het is een backend proces dat niet zichtbaar is voor eindklanten. Alle LEI-codes zijn geldig in elk rechtsgebied. Aanbieders van beleggingsdiensten kunnen de LEI-nummers niet differentiëren volgens de LOU.

LEI Register heeft een speciaal formulier voor LEI-overdracht en brengt klanten altijd op de hoogte wanneer zij besluiten een LEI te vernieuwen wanneer hun huidige LEI wordt beheerd door een andere LOU.

6.4 Tarieven LEI-vernieuwing

Het tarief om een LEI-nummer te verlengen is hetzelfde als bij de registratie met LEI Register. LEI Register biedt meerjarige LEI-vernieuwingen voor het elimineren van de jaarlijkse last voor klanten om een LEI-code handmatig te vernieuwen.

Door een LEI voor meerdere jaren te vernieuwen, kunnen klanten ook geld besparen op elk aangekocht extra jaar.

7. LEI-zoekfunctie

LEI Register biedt een LEI-zoekfunctie aan waar het mogelijk is om de geldigheid van een LEI-nummer te controleren en de gegevens van het bijbehorende bedrijf te bekijken, zoals de registratiegegevens of het bedrijfsadres.

LEI-gegevens bieden geïnteresseerde partijen nauwkeurige informatie over een bedrijf op het gebied van juridische sancties en authenticiteit. Authenticiteit en geloofwaardigheid zijn gemakkelijk twee van de meest cruciale parameters die financiële investeringen stimuleren.

Internationale aandelenhandel gaat gepaard met het risico van financiële fraude. De opkomst van globalisering en nieuwe technologieën heeft het leven van mensen gemakkelijker gemaakt, maar heeft ook de kwetsbaarheid van online financiële transacties vergroot. LEI-gegevens stellen individuen in staat om alle juridische informatie over een beursgenoteerd bedrijf te verkrijgen, waardoor de kans op financiële fraude wordt geëlimineerd.

7.1 Hoe de geldigheid van een LEI-nummer verifiëren?

De geldigheid van LEI kan worden gecontroleerd met LEI-zoekfunctie van LEI Register, een erg gebruiksvriendelijke to.

Iedereen die op zoek is naar een LEI, moet de bedrijfsnaam of het LEI-nummer in de zoekbalk invoeren. Vervolgens helpt de autosuggestie tijdens het typen in de zoekbalk met het kiezen van de juiste bedrijfsnaam of LEI.

LEI-zoekbalk:

Nadat u op Enter hebt gedrukt om het LEI-nummer te zoeken, wordt er een nieuw bedrijfstabblad geopend. Op het tabblad van het LEI-bedrijf kan worden gecontroleerd of het LEI actief is en worden de eerste registratiedatum en de volgende vernieuwingsdatum weergegeven. De LEI-zoekfunctie toont ook andere LEI-gegevensinformatie en informatie over het bedrijf zelf.

7.2 LEI opzoek-API

LEI Register beschikt tevens over een handige LEI opzoek-API op basis van Global LEI-datapoolbestanden aangeboden door de GLEIF. De applicatie programmeerinterface (API) van LEIAdmin.com biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om in real-time rechtstreeks toegang te krijgen tot de volledige LEI-gegevenspool en on-demand controles uit te voeren op wijzigingen in specifieke LEI-records in een handig, gemakkelijk te lezen formaat.

Met de API (Request / Response Web Interface) kunnen organisaties snelle, aangepaste en geautomatiseerde toegang instellen tot de Global LEI Index, die zowel historische als actuele LEI-records bevat, inclusief gerelateerde referentiegegevens in één gezaghebbende, centrale opslagruimte.

Krijg toegang tot documentatie over LEI opzoek-API.

7.3 LEI-databestanden

De GLEIF werkt de GLOBAL LEI-referentiegegevensbestanden dagelijks bij, die gratis en toegankelijk te verkrijgen zijn vanuit hun dataset. (https://www.gleif.org/en/lei-data/gleif-golden-copy/download-the-golden-copy#/).

8. Toekomst van LEI-nummers

Tot op heden heeft elk identiteitssysteem verschillende manieren gehad om identificatiegegevens te gebruiken of klanten te identificeren. Sommige systemen gebruiken veel verschillende identificatiemiddelen, terwijl andere er maar een paar gebruiken. Er is geen consensus.

LEI's hebben in eerste instantie het potentieel om een validatiemethode voor organisaties en het in kaart brengen van identificaties te vereenvoudigen en te globaliseren. In de toekomst kan deze informatie op grotere schaal worden gebruikt om de identiteit en hiërarchie van de organisatie te begrijpen en mogelijk bij te dragen aan nieuwere technologische innovaties zoals blockchain.

8.1 Mogelijke use cases

LEI-nummers vormen de beste methode om problemen op te lossen in verband met het minder gestandaardiseerde en minder ontwikkelde domein van organisaties om KYC, digitale zekerheid en meer te verbeteren. In de toekomst zal het aantal use cases enkel maar verruimen.

8.2 LEI-nummers en banken

Banken zijn een voorbeeld van bedrijven die intern verschillende identificatiemiddelen gebruiken om dezelfde klant te identificeren. Verkopers die aan de bank zijn gekoppeld, kunnen ook verschillende identificatiemiddelen gebruiken. LEI-nummers kunnen sommige van deze problemen consolideren.

De bank van de toekomst zal LEI-codes gebruiken om tijd te besparen, processen efficiënter te maken en de transacties die ze worden gevraagd uit te voeren beter te begrijpen, waardoor een groter vangnet wordt geboden voor de bank en voor de klanten waar ze mee werkt.

Goed om te weten:

LEI Register heeft een LEI-beheerplatform ontwikkeld voor banken, vermogensbeheerders en entiteiten die LEI's beheren namens hun klanten.

Krijg toegang tot het LEI Register-platform voor banken.

8.3 Betalingssector (betalingsberichten)

Bovendien kunnen LEI's helpen tijd en geld te besparen bij de stappen die worden gezet om een gedigitaliseerde financiële transactie te voltooien, zoals identiteitsverificatie, facturering en ondertekening.

LEI's zouden de onmiddellijke, gedigitaliseerde identificatie van entiteiten mogelijk maken en zouden banken in staat stellen de tijd en middelen die worden besteed aan achtergrondcontroles en onderzoeken drastisch te verminderen. Het zou ook het aantal valse meldingen verminderen.

ISO 20022 (aangedreven door SWIFT) stimuleert de opname van LEI's in betalingsberichten omdat dit de wereldwijde standaardtaal wordt voor financiële transacties. Naar verwachting zal ISO2002 binnen vijf jaar de belangrijkste taal voor betalingen zijn en bijna de volledige waarde van transacties wereldwijd ondersteunen. Alle bij de transactie betrokken entiteiten moeten geverifieerde rechtspersonen zijn.

Whitepaper over de adoptie van LEI-nummers in betalingsberichten.

8.4 Digitale certificaten

Een van de manieren waarop criminelen online communicatie kunnen onderscheppen, is door valse websites te maken en gebruikers te misleiden om persoonlijke informatie te verstrekken.

Bij een B2B-transactie kunnen we vereisen dat alle URL's die gevoelige informatie verzenden of ontvangen via een HTTPS-verbinding versleuteld zijn en gekoppeld zijn aan een LEI. Daarom weten we niet alleen dat de informatie is gecodeerd, maar we kunnen er ook zeker van zijn dat we weten wie die informatie verzendt en ontvangt.

Met B2B-transacties op hoog niveau kan deze praktijk transparantie en zekerheid toevoegen die voorheen niet beschikbaar was.

Meer over LEI in digitale certificaten.

Wist u dat? 

Onlangs hebben GLEIF-geaccrediteerde LEI-uitgever RapidLEI en DigiCert, 's werelds toonaangevende leverancier van TLS/SSL-certificaten, een partnerschap aangekondigd om uitdagingen met betrekking tot organisatie-identiteit te helpen oplossen LEI-nummers aan toekomstige diensten van
DigiCert toe te voegen.

Lees meer


Veelgestelde vragen

LEI:
Volgende verlengingsdatum LEI::
De LEI-code wordt momenteel beheerd door [current_lou]. U kunt het echter overdragen aan onze partner Ubisecure Oy (RapidLEI).
Het LEI is verlopen en je moet een jaarlijkse vernieuwing uitvoeren met het overdrachtsproces.
Uw LEI wordt momenteel beheerd door [current_lou]. U staat op het punt uw LEI over te dragen. Om het proces te voltooien, moeten we uw LEI overdragen aan onze LOU-partner, RapidLEI. RapidLEI is een GLEIF-geaccrediteerde LEI-uitgever. Kies hieronder voor een reguliere overdracht (LEI wordt niet verlengd) of een overdracht met LEI-verlenging.

Wat is het verschil tussen een LEI-overdracht en een LEI-vernieuwing?Een LEI-vernieuwing is een jaarlijkse actualisering van de registratiegegevens van de Rechtspersoon in de GLEIF-databank. De gegevens met betrekking tot de entiteit moeten ten minste eenmaal per jaar worden bijgewerkt.

Een LEI-overdracht is de overdracht van de LEI-code van een dienstverlener naar een andere. De LEI is overdraagbaar om te verzekeren dat de klant een keuze heeft tussen dienstverleners. Als de klant niet tevreden is met de tarieven, dienstverlening of gegevenskwaliteit, dan kan de klant de LEI naar een andere LEI-uitgever (LOU) overdragen. Het LEI-nummer verandert niet tijdens de overdrachtsprocedure. Het is een back-end procedure die onzichtbaar is voor eindgebruikers. Alle LEI-codes zijn geldig in alle rechtsgebieden. Verleners van beleggingsdiensten mogen geen onderscheid maken tussen de LEI-nummers op basis van de LOU.

LEI Register biedt een overdrachtsservice met een LEI-vernieuwing om het hoogste niveau aan nauwkeurigheid van gegevens te garanderen.
Indien u wilt doorgaan met de vernieuwing moeten we eerst uw LEI overdragen. Gebruik het LEI-overdrachtformulier om door te gaan met de verlenging.
"Beste klant, Uw LEI wordt momenteel beheerd door onze LOU-partner RapidLEI, maar valt niet onder ons beheer als registratieagent. We waarderen uw interesse in onze dienstverlening, maar kunnen momenteel helaas uw entiteit niet ondersteunen. Neem voor de vernieuwing van uw LEI rechtstreeks contact op met RapidLEI via [email protected] of bezoek hun partnersite om uw lokale partner te vinden. Dank u voor uw begrip! LEIRegister-ondersteuningsteam"
Geachte klant, U heeft momenteel een geldig contract bij ons voor LEI-code [lei]. Het contract is geldig tot [paid_until]. Dit betekent dat wij zorgen voor de jaarlijkse LEI-verlengingen tot [paid_until]. U kunt uw LEI-gegevens hier bekijken: [leicert_link] Als u uw LEI-gegevens moet bijwerken of als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via [site_email].
Bent u het eens met de overdracht en wilt u uw LEI tegelijkertijd verlengen?
U staat op het punt het LEI-overdrachtsformulier in te vullen. We willen nog een laatste keer bevestigen dat u met opzet heeft geselecteerd dat u een LEI-overdracht wenst zonder uw gegevens te vernieuwen. Wilt u alsnog uw LEI vernieuwen met de overdracht?