LEI-NUMMER AANVRAGEN

 

 

LEI-nummer aanvragen is een eenvoudig drie-stappen-proces.

ONTVANG UW LEI-NUMMER NIET PAS IN DAGEN, MAAR IN ENKELE UREN! DE SNELSTE REGISTRATIEAGENT IN BELGIE
59€ 65€
/
1 JAAR 1 JAAR
59 € / JAAR 65 € / JAAR
150€ 165€
/
3 JAAR 3 JAAR
50 € / JAAR 55 € / JAAR
225€ 245€
/
5 JAAR 5 JAAR
45 € / JAAR 49 € / JAAR
E-post

Adres rechtspersoon*Opmerking - als de begindatum van de relatie tussen dochter- en moederbedrijf na het einde van de boekhoudperiode ligt, ga dan terug naar de vraag "Consolideert de moederbedrijf de financiële verklaringen/het jaarverslag?" en selecteer "Nee" als antwoord.

*Opmerking - als de begindatum van de relatie tussen dochter- en moederbedrijf na het einde van de boekhoudperiode ligt, ga dan terug naar de vraag "Consolideert de moederbedrijf de financiële verklaringen/het jaarverslag?" en selecteer "Nee" als antwoord.


LEI-nummer aanvragen

Ons doel is om de LEI-nummer aanvragen procedure snel, eenvoudig en efficiënt te maken. Volg het onderstaande drie-stappen-proces om een LEI aan te vragen.

1. Vul de lege vakjes in op het LEI aanvraagformulier.

In de meeste gevallen worden de bedrijfsgegevens automatisch verkregen uit de databank van de Kruispuntbank van Ondernemingen. AAls de entiteit nog niet geregistreerd is maar toch een LEI-code nodig heeft, dan zullen wij u vragen aanvullende documenten te verstrekken.

2. Dien uw LEI-nummer aanvragen in en betaal met credit card of via een PayPal-account.

3. Uw gegevens zullen ter validatie verstuurd worden en het LEI nummer zal per e-mail naar u worden verzonden.

Als de verstrekte gegevens onjuist zijn of als de rechtspersoon niet kan worden geïdentificeerd uit de openbare databanken, zullen wij contact met u opnemen om de verstrekte informatie te controleren.


Wat gebeurt er als de Rechtspersoon niet is geregistreerd?

De meeste ondernemingen of entiteiten zijn geregistreerd bij een of meerdere registratie-instanties. Een registratie-instantie kan een officieel handelsregister zijn zoals de Kruispuntbank van Ondernemingen of de Belastingdienst.

Als de entiteit niet geregistreerd is maar toch een LEI nodig heeft, upload dan een document bij het indienen van uw LEI aanvraag. Dit document kan een trustakte, een registratie bij de belastingdienst of een contract zijn.


Kan ik een LEI nummer aanvragen als ik geen wettelijke vertegenwoordiger ben van de onderneming?

Ja, u kunt een LEI aanvragen zelfs als u niet de Wettelijke Vertegenwoordiger bent van de onderneming. Wij zullen echter contact met u opnemen om een Machtigingsformulier door de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming te laten ondertekenen. Wij zullen dit Machtigingsformulier per e-mail versturen en u kunt het ondertekende formulier inscannen of u kunt een foto nemen met uw mobiele telefoon.


Kan ik een LEI aanvragen zelfs als de onderneming in een ander land geregistreerd is?


Ja, u kunt een aanvraag indienen voor een onderneming in een ander land. Gelieve de LEI aanvraag in te vullen met de gegevens zoals deze zijn geregistreerd in het lokale handelsregister. Daarna kunnen wij de validatieprocedure van het betreffende register voltooien.


Mijn onderneming is eigendom van een andere onderneming – wat en wanneer moet ik dit melden?

Volgens de regels van het GLEIF, zijn rechtspersonen bevoegd om informatie over de moedermaatschappij en de hoofdmoedermaatschappij te verstrekken. Het feit dat een onderneming gedeeltelijk of geheel eigenaar is van de aandelen van een andere onderneming is niet voldoende om het een moedermaatschappij te maken.

Een moedermaatschappij moet enkel gerapporteerd worden als:

 1. De moedermaatschappij MEER DAN 50% van de dochteronderneming bezit.
 2. EN de moedermaatschappij de financiële resultaten in haar jaarverslag consolideert.

Als de dochteronderneming eigendom is van de moedermaatschappij, maar de moedermaatschappij de resultaten niet consolideert dan is er volgens de GLEIF voorschriften geen moeder/dochter relatie.


Welke informatie moet ik verstrekken als de Rechtspersoon eigendom is van een andere onderneming en de jaarrekeningen zijn geconsolideerd?

 1. Naam en adres van de moedermaatschappij
 2. Eerst bekende datum van de relatie
 3. Verslagperiode (van het laatste geconsolideerde jaarverslag)
 4. Bewijs van consolidatie. Momenteel is het enige nauwkeurige bewijs van consolidatie het laatste geconsolideerde jaarverslag van de moedermaatschappij.

Wat als ik deze informatie niet kan verstrekken?

Als de Rechtspersoon geen relaties heeft of ze niet kan rapporteren tijdens de aanvraag van een LEI nummer, dan moet een van de volgende redenen worden aangeduid:

- Natuurlijke Personen: Er bestaat geen moedermaatschappij volgens de gehanteerde definitie omdat de entiteit wordt bestuurd door een natuurlijke persoon of personen zonder enige intermediaire rechtspersoon die voldoet aan de definitie van boekhoudkundig geconsolideerde moedermaatschappij.

- Niet-geconsolideerd: Er bestaat geen moedermaatschappij volgens de gehanteerde definitie, omdat de entiteit wordt bestuurd door rechtspersonen die niet onderworpen zijn aan de verplichting om een geconsolideerde financiële verslaggeving op te stellen.

- Onbekende Persoon: Er bestaat geen moedermaatschappij volgens de gehanteerde definitie gebruikt door de Legal Entity Identifier Foundation, omdat er geen persoon bekend is die de entiteit bestuurt (bijvoorbeeld, diversificatie van aandeelhouders).

- Niet-openbaar: Voor alle onderstaande gebruikssituaties:

 • Juridische Obstakels: Obstakels in de wetgeving of regelgeving van een rechtsgebied waardoor het verstrekken of het publiceren van informatie wordt verhinderd. De entiteit kan geen moedermaatschappij publiceren in de Global LEI Code database.
 • Geen Toestemming De toestemming van de moedermaatschappij was noodzakelijk onder het geldende rechtskader en de moedermaatschappij gaf geen toestemming of kon niet gecontacteerd worden.
 • Wettelijk Bindende Verplichtingen: Wettelijk bindende verplichtingen (anders dan de wet- of regelgeving van een rechtsgebied) zoals artikelen die gelden voor de rechtspersoon of een contract, verhinderen dat informatie kan worden verstrekt of gepubliceerd.
 • Schade Niet Uitgesloten De dochteronderneming heeft getracht om de moedermaatschappij te raadplegen over de rapportage van informatie van de moedermaatschappij, maar kon de afwezigheid van schade niet bevestigen op een manier die aansprakelijkheidsrisico‘s voor de dochteronderneming op passende wijze kan voorkomen.
 • Schade door Openbaarmaking Openbaarmaking van deze informatie zou schadelijk zijn voor de rechtspersoon of de betreffende moedermaatschappij. Dit omvat redenen die over het algemeen aanvaard worden door overheidsinstanties in soortgelijke omstandigheden op basis van de verklaring van de entiteit.

Wat is het verschil tussen een moedermaatschappij en een hoofdmoedermaatschappij?

Moedermaatschappij – De eerst gekende moedermaatschappij die de financiële rekeningen van de dochteronderneming consolideert.

Hoofdmoedermaatschappij – de uiteindelijke consolidatiepartner van de dochteronderneming en moedermaatschappij.

Een voorbeeld:

 1. Onderneming LEI Register vraagt een LEI nummer aan.
 2. Onderneming LEI Register is eigendom van Legal Entity Identifier LTD (>50%) en het consolideert de resultaten van LEI Register.
 3. Onderneming Legal Entity Identifier LTD is eigendom van LEI Code LTD (>50%) en LEI Code LTD (>50%) is eigendom van Ultimate LEI Code Parent Holding LTD.

Dochteronderneming – LEI Register

Directe Moedermaatschappij – Legal Entity Identifier LTD

Hoofdmoedermaatschappij – Ultimate LEI Code Parent Holding LTD


Welke gegevens worden opgenomen in het LEI nummer dossier

LEI gegevens bestaan uit 2 niveaus.

LEI Nummer Niveau 1-gegevens: algemene informatie over de rechtspersoon. Antwoord op de vraag wie is wie?

 • Juridische Naam
 • Alternatieve of Vorige Entiteitsnamen
 • Waar de onderneming is geregistreerd
 • Ondernemingsnummer van de entiteit in het register
 • Rechtsgebied
 • Rechtsvorm
 • Status (Actief, Uitgefaseerd, Samengevoegd, Ontbonden)
 • Adressen (Officieel en Hoofdzetel)

Details van de LEI registratie

 • Datum van registratie
 • Laatste update – wanneer werden de LEI gegevens het laatst bijgewerkt?
 • Status – Uitgegeven – Vervallen – Uitgefaseerd – Geannuleerd – In afwachting van Archivering
 • Volgende Verlengingsdatum – wanneer de LEI gegevens moeten worden verlengd om de LEI actief te houden
 • LEI uitgever – de LOU die de huidige beheerder is van deze LEI

Meer informatie over gegevens van LEI Niveau 1-gegevens.


LEI nummer Niveau 2-gegevens: Wie is eigenaar van Wie?

Informatie over de relatie tussen moedermaatschappij – dochtermaatschappij – hoofdmoedermaatschappij. Het bevat ook uitzonderingen als Niveau 2 gegevens niet werden gerapporteerd.

Meer informatie over LEI nummer Niveau 2-gegevens 

LEI:
Volgende verlengingsdatum LEI::
De LEI-code wordt momenteel beheerd door [current_lou]. U kunt het echter overdragen aan onze partner Ubisecure Oy (RapidLEI).
Het LEI is verlopen en je moet een jaarlijkse vernieuwing uitvoeren met het overdrachtsproces.
Uw LEI wordt momenteel beheerd door [current_lou]. U staat op het punt uw LEI over te dragen. Om het proces te voltooien, moeten we uw LEI overdragen aan onze LOU-partner, RapidLEI. RapidLEI is een GLEIF-geaccrediteerde LEI-uitgever. Kies hieronder voor een reguliere overdracht (LEI wordt niet verlengd) of een overdracht met LEI-verlenging.

Wat is het verschil tussen een LEI-overdracht en een LEI-vernieuwing?Een LEI-vernieuwing is een jaarlijkse actualisering van de registratiegegevens van de Rechtspersoon in de GLEIF-databank. De gegevens met betrekking tot de entiteit moeten ten minste eenmaal per jaar worden bijgewerkt.

Een LEI-overdracht is de overdracht van de LEI-code van een dienstverlener naar een andere. De LEI is overdraagbaar om te verzekeren dat de klant een keuze heeft tussen dienstverleners. Als de klant niet tevreden is met de tarieven, dienstverlening of gegevenskwaliteit, dan kan de klant de LEI naar een andere LEI-uitgever (LOU) overdragen. Het LEI-nummer verandert niet tijdens de overdrachtsprocedure. Het is een back-end procedure die onzichtbaar is voor eindgebruikers. Alle LEI-codes zijn geldig in alle rechtsgebieden. Verleners van beleggingsdiensten mogen geen onderscheid maken tussen de LEI-nummers op basis van de LOU.

LEI Register biedt een overdrachtsservice met een LEI-vernieuwing om het hoogste niveau aan nauwkeurigheid van gegevens te garanderen.
Indien u wilt doorgaan met de vernieuwing moeten we eerst uw LEI overdragen. Gebruik het LEI-overdrachtformulier om door te gaan met de verlenging.
"Beste klant, Uw LEI wordt momenteel beheerd door onze LOU-partner RapidLEI, maar valt niet onder ons beheer als registratieagent. We waarderen uw interesse in onze dienstverlening, maar kunnen momenteel helaas uw entiteit niet ondersteunen. Neem voor de vernieuwing van uw LEI rechtstreeks contact op met RapidLEI via [email protected] of bezoek hun partnersite om uw lokale partner te vinden. Dank u voor uw begrip! LEIRegister-ondersteuningsteam"
Geachte klant, U heeft momenteel een geldig contract bij ons voor LEI-code [lei]. Het contract is geldig tot [paid_until]. Dit betekent dat wij zorgen voor de jaarlijkse LEI-verlengingen tot [paid_until]. U kunt uw LEI-gegevens hier bekijken: [leicert_link] Als u uw LEI-gegevens moet bijwerken of als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via [site_email].
Bent u het eens met de overdracht en wilt u uw LEI tegelijkertijd verlengen?
U staat op het punt het LEI-overdrachtsformulier in te vullen. We willen nog een laatste keer bevestigen dat u met opzet heeft geselecteerd dat u een LEI-overdracht wenst zonder uw gegevens te vernieuwen. Wilt u alsnog uw LEI vernieuwen met de overdracht?